• میز نمازی که سفارش دادم امروز رسید خیلی ممنون واقعا عالیه برای مادرم سفارش داده بودم خیلی دعاتون کرد مرسی